Wij organiseren ons rond deze 10 (werk)velden...

01. Regionale economie

02. Samen

03. Veiligheid

04. Communicatie & ICT

05. Energiebronnen

De Ronde Tafel

Naast de 10 velden is er ook een groep die zich bezighoudt met de organisatie rondom onze beweging naar een lokale autonome samenleving. Dit zijn naast het bestuur ook leden die actief zijn rondom de organisatie en communicatie en facilitatie zoals ICT.

 

Waar werken wij nu aan?

Momenteel zijn we aan het nadenken hoe we mensen die de handen uit de mouwen willen steken, actiever en concreter kunnen betrekken bij activiteiten die ons een stap verder helpen. We denken aan het klein beginnen met een ‘klussenbank’ die we delen op de website of de andere ICT kanalen. Heb je in jouw domein klussen waar je iemand voor zoekt? Laat het ons weten! 

De eerste klus is om hierover na te denken en dit op te zetten. Wil jij hier aan mee werken? Neem contact op.

Wat is de rol van de leden van De Ronde Tafel?

Wij faciliteren het proces. Wij zorgen dat de vorm dienend is en sturen niet. Concreet betekent dit het praktisch ondersteunen door het plannen van samenkomsten en het bieden van structuur.

Tevens hebben wij oog voor de dynamiek en oog voor de verbinding. Waar nodig werken we aan teamontwikkeling en zorgen we dat er voortgang is, zodat iedereen voelt dat we vooruit komen.

Dit kan ook zijn het zorgen voor verbinding. Ook als mensen even minder tijd hebben. Informatievoorziening en warme verbinding en onboarding van nieuwe leden, maar ook zorgvuldig afscheid nemen als mensen niet mee kunnen of mee willen doen. Waar nodig faciliteren we de totstandkoming van voorstellen voor de structuur, plannen afspraken, werkafspraken, etcetera.

Kortom, de Ronde Tafel is een faciliterend team samen met degenen die actief bezig zijn met communicatie en ICT. 

Jouw input is welkom

Als faciliterend team zijn wij graag dienstbaar aan de gehele community. Heb jij ideeën voor deze klussenbank of andere wensen over de rol van het domein organisatie? Laat het ons weten via het contactformulier.