09. Leren & Ontwikkelen

Je raakt je hele leven niet uitgeleerd, dus hier gaat het over onderwijs en opleidingen van jong tot oud. Hoe benut je met vreugde ieders talenten en interesses en vind je de balans tussen de diverse intelligenties.

Wij zijn op zoek naar mensen die mee willen bouwen aan nieuwe oplossingen voor onderwijs en onderzoek voor jong en oud op verschillende manieren. Misschien wel samen optrekken met lokale scholen om het onderwijs te verrijken en samen te leren hoe we de wereld creëren waar we van dromen. 

Visie en Missie

We mogen het traditionele concept van leren en ontwikkelen heruitvinden. Leren vanuit gelijkwaardigheid over generaties heen. De meester-gezel filosofie vanuit kennisoverdracht is niet meer houdbaar in een snel veranderende wereld met een generatie die al jong de innerlijke wijsheid weet te ontsluiten. Iedereen heeft talenten en drijfveren en samen zijn we meer dan de som der delen als we open staan voor nieuwe perspectieven. Leren van en met elkaar is de meest effectieve manier om je nieuwe. kennis en vaardigheden eigen te maken. Wij streven naar de juiste condities om hier gezamenlijk en met plezier de vruchten van te plukken.

Wil je meebouwen aan dit veld?

Laat het ons weten, dan zorgen wij dat één van ons zo spoedig mogelijk contact met je opneemt om te bespreken wat je zou kunnen en willen doen.