05. Energiebronnen

De ouderwetse nutsvoorzieningen gas/water/licht, decentraal, betaalbaar, duurzaam en energieneutraal. Bewustwording en zuinigheid.

Technisch is het mogelijk om steeds meer energie lokaal op te wekken zoals met zonne- en windenergie, en regionaal op te slaan en te verplaatsen met waterstof. Hiermee kunnen noodzakelijke voorzieningen – zoals de regionale digitale infrastructuur – regionaal worden opgewekt, opgeslagen en verplaatst. Net als bij de ontwikkeling van een regionale digitale infrastructuur (internet) kan de energieopwekking decentraal plaatsvinden door kantoorgebouwen, winkels, scholen, universiteiten, overheidsgebouwen en woonkamers.

 

Eigen winning van drinkwater en het leveren van drinkwater aan derden is wettelijk toegestaan, wanneer het aan de kwaliteitseisen voldoet. Het drinkwater in Nederland moet voldoen aan de kwaliteitsnormen van het Drinkwaterbesluit en dit moet regelmatig worden gecontroleerd. Waterwinning kan in een stichting of coöperatie worden ondergebracht. Zo worden consumenten producenten, en krijgen hiervoor een financiële vergoeding. Hiermee zijn zowel de digitale infrastructuur als de energie die de infrastructuur nodig heeft autonoom in de regio verankerd.

Visie en Missie

Nutsvoorzieningen lokaal toegankelijk en betaalbaar houden. Duurzaam en met respect en in samenwerking met de natuur.

Wil je meebouwen aan dit veld?

Laat het ons weten, dan zorgen wij dat één van ons zo spoedig mogelijk contact met je opneemt om te bespreken wat je zou kunnen en willen doen.