04. Communicatie & ICT

Contact leggen op afstand op diverse manieren, van tamtam tot duivenpost. Weten wie waar is. Autonome regionale digitale infrastructuur (internet).

Met een netwerk van computer servers in kantoorgebouwen, winkels, scholen, universiteiten, overheidsgebouwen en woonkamers kan een regionaal decentraal netwerk worden gebouwd. Omdat de fysieke infrastructuur (glasvezelnet) vaak in private handen is, zullen alternatieven moeten worden ontwikkeld zoals radiografische verbindingen tussen de computer servers. Dit leidt tot een autonoom ‘regionaal internet’ van computers, dataopslag en dataverwerking waarvan de controle regionaal wordt ondergebracht. 

 

 

Zowel de ontwikkeling als het onderhoud van een regionale digitale infrastructuur kan worden verricht door ondernemers en burgers in de regio. Ook de financiering van computer servers en software vindt bij voorkeur regionaal plaats, bijvoorbeeld middels crowdfunding. Hierdoor blijft de economische waarde in de regio, en wordt regionale werkgelegenheid gecreëerd. Voor de ontwikkeling van de business case en het plan van aanpak zijn ondernemingen actief met veel ervaring.

Visie en Missie

Verbinding met elkaar en bereikbaarheid, zowel fysiek als digitaal, op autonome en veilige wijze en betaalbaar mogelijk maken in de regio.

Wil je meebouwen aan dit veld?

Laat het ons weten, dan zorgen wij dat één van ons zo spoedig mogelijk contact met je opneemt om te bespreken wat je zou kunnen en willen doen.