10. De Nieuwe Mens

Hoe vormen we de basis voor de nieuwe wereld die we samen ontwikkelen, de brug die we bouwen terwijl we er al overheen lopen en niet weten waar naartoe.

Hoe communiceren we op zielsniveau, komend uit het oude paradigma (ego, schaarste, slaafs- en volgzaamheid) en nog geen nieuw referentiekader hebbend. Hoe laten we het oude denken los.

Visie en Missie

Wij zijn op zoek naar mensen die hier invulling aan willen geven.

Wil je meebouwen aan dit veld?

Laat het ons weten, dan zorgen wij dat één van ons zo spoedig mogelijk contact met je opneemt om te bespreken wat je zou kunnen en willen doen.